امور تربیتی در قرآن کریم

عنوان :خلا صه فصل یک کتاب  مبانی ارتباطات جمعی

مقدمه :

انسان اگر بخواهد از محیط اطراف خود وکسانی که با آنها زندگی می کند شناخت پیداکند نیاز دارد با آنها ارتباط برقرارکند مخصوصا اگر با یک جمعی مثل دانش آموز وهمکار فرهنگی ودر محیطی بنام مدرسه باشدکارش سخت تر است با مطالعه فصل اول این کتاب با مفهوم ارتباط،اطلاع ،فرآیند ارتباط ،انواع ارتباط،مدلهای ارتباط آشنا می شویم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم مهر 1392ساعت 14:20  توسط خانم صبوری  | 

من که فرزند این سرزمینم در پی توشه ای خوشه چینم

شادم از پیشه ی خوشه چینی رمز شادی بخوان از جبینم

قلب ما بود مملو از شادی بی پایان   سعی ما بود بهر آبادی این سامان

خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد

خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان

 ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن

همره دلبران خوشه چیدن

از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن

گه از اینسو به آنسو دویدن بر پا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز

در کشور سبزه وگل با شور وشعف نغمه کن ساز

قلب ما بود مملو از شادی بی پایان

  سعی ما بود بهر آبادی این سامان

خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد

خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم شهریور 1392ساعت 12:49  توسط خانم صبوری  | 

- نيروي حال - اثر اكهارت تول - مترجم مسيحا
برزگر

0-  چهار ميثاق - اثر دون ميگوئل روئيز -
مترجم دل آرا قهرمان

     ٣- با خود چه بگوييم  - اثر دكتر شاد
هملستر - مترجم - فروزان گنجي زاده - ناشر اوحدي - مركز پخش پوريا كتاب و
تلفن ٦٦٤٠٣٥١٦ و اين كتاب كمياب و قديمي است  و از چاپ جديد آن اطلاعي
ندارم و اميدوارم كه در انقلاب موجود باشد            ٤- زندگي عاقلانه -
اثر آلبرت آليس و رابرت هارپر- مترجم مهرداد فيروزبخت - انتشارات رشد
ناشر و مركز پخش آن ميباشد

٥- شفاي كوانتومي - اثر دكتر ديپك
چوپرا - مترجم هايده قلعه بيگي
   
٦- توانگران چگونه مي انديشند - اثر چارلز
آلبرت پويسانت - مترجم محمد رضا آل ياسين

   ٧- بازي ها - اثر اريك برن - مترجم اسماعيل فصيح

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم شهریور 1392ساعت 14:2  توسط خانم صبوری  | 
یک روز در مدرسه اعلام  شدکسانی که می خواهند در مسابقه احکام دانش آموزی شرکت کنندبه دفتر مربی پرورشی مراجعه کنندچند دقیقه بعد تعداد قابل توجهی برای ثبت نام آمدنددر بین آنها دختری بود که مادرش فرهنگی بودوپریسا نام داشت  بعدازثبت نام متوجه شدم نگران است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم شهریور 1392ساعت 13:41  توسط خانم صبوری  | 

عنوان: روش تقویت منفی وروش تقویت  مثبت

مقدمه:

دو  اصل  مهم شرطی سازی کنشگر1- روش تقویت منفی 2- روش تقویت  مثبت است که برای افزایش نیرومندی یا فراوانی رفتارهای مطلوب استفاده می شود

تقویت مثبت : در روش تقویت مثبت  به دنبال یک رفتار کنشگر یک تقویت کننده مثبت ارائه می شود 1- تقویت کننده مثبت : رویدادی است که وقتی به دنبال یک رفتار کنشگر می آید فراوانی یا بسامد آن را افزایش می دهد در این روش دادن تقویت مثبت به انجام رفتار وابسته است وتقویت کننده مثبت محرک یا رویداری است که فرد می کوشد آنرا بدست آورد ومربی ومدیر موفق است که با آگاهی کامل از این روشها بطور مطلوب استفاده نماید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم شهریور 1392ساعت 13:37  توسط خانم صبوری  | 
1-اعتماد بچه ها را جلب کنیم تا بتوانیم با آن ها ارتباط برقرار کنیم وباید شنونده خوبی باشیم هم به نشانه ی احترام وهم به نشانه ی این که به او بفهمانیم اورا پذیرفته ایم تاباخیال راحت مطالبش را عنوان کند واز نظر روانی تخلیه شود.

2-عواطف واحساسات خود را به گونه ای بیان کنیم که دانش آموزان احساس کنند وقتی مشکلی دارند دچار سرگشتگی نشوند وآن را با ما مطرح کنند.

3-نکات مثبت بچه هارا پیدا کنیم و به تقویت آن ها بپردازیم تا رابطه ی خوبی با بچه ها پیدا کنیم نه آن که دائما به دنبال نکات منفی آن ها باشیم وبچه ها ا ز ترس همکاری و اطاعت می کنند و اگر مشکلی داشته باشند نمی توانیم آن را حل کنیم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مرداد 1392ساعت 10:9  توسط خانم صبوری  | 

خاطره یک مربی پرورشی (3)

روزی در مدرسه ای که در آن مربی پرورشی بودم درس پرورشی کلاس سوم راهنمایی هارا عهده دار شدم من به کلاس رفتم واز بچه ها خواستم دفتری را به عنوان دفترپرورشی تهیه کنند و مطالبی راکه می گفتم یادداشت کنند وامتیاز خاصی برای جلد وطراحی دفتر گذاشتم وبچه ها کار های پرورشی و هنری را که انجام می دادند در آن ثبت می کردند

مدتی بعد بچه ها کارهایشان را نشان داند یکی از شاگردانم دفتری به من نشان دادکه جلد ش با خلاقیت زیبایی طراحی شده بود وگفت کار خودش است اما  متوجه شدم کارخودش نیست وباشناخت قبلی که از مادرش داشتم فهمیدم کار مادرش است به رویش نیاوردم مدتی صبر کردم

 روزی خودش آمد وهمه چیز را برایم تعریف کرد وقبل از اینکه بگوید طراحی روی جلد کار مادرش است به او گفتم آفرین به مادرت با این ذهن خلاقش که جلدی به این زیبایی طراحی کرده ودختری به این شجاعی دارد!

شاگردم از من تشکر کردوگفت ممنون که جلوی بچه ها مرا تحقیر نکردیدوقول دادکه  مراقب رفتارش باشد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مرداد 1392ساعت 10:5  توسط خانم صبوری  | 

 خاطرات يك مربي پرورشي

از حدود 10سال پیش با حفظ سمت مربی پرورشی مدیریت دارالقرآن منطقه را عهده دار شدم یکی از کلاس هایی را که در این مرکز دایر نمودم حفظ قرآن جز سی ام مخصوص قرآن آموزان شش ساله می باشد مربی کار آمدی را دعوت به کار کردم و از ایشان خواستم علاوه برآموزش قرآن .آداب و مقدمات نماز خواندن رابه مرور زمان تا پایان سال تحصیلی با آنان کار کند و به صورت هفتگی از کلاس بازدید نمودم تا روند کار کلاس مطلع باشم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مرداد 1392ساعت 9:42  توسط خانم صبوری  | 
دواصل مهم شرطی سازی کنشگر

 1-  روش تقویت منفی 2- روش تقویت مثبت است

 که برای افزایش نیرومندی یا فراوانی رفتار های مطلوب می شود :

 3- تقویت مثبت : در روش تقویت مثبت به دنبال یک رفتار کنشگریک تقویت کننده مثبت ارائه می شود.

 4-تقویت مثبت کننده : رویدادی است که وقتی به دنبال یک رفتار کنشگرمی آید فراوانی یا بسامد آن را افزایش میدهد در این روش دادن تقویت کننده مثبت به انجام رفتار وابسته است و تقویت کننده مثبت محرک یا رویدادی است که فرد می کوشد آنرا به دست آورد...

 تغییر رفتار در رفتار درمانی : تالیف دکتر علی اکبر سیف     فصل12 روشهای افزایشی رفتارهای مطلوب موجود

 تهيه و تنظيم   صبوري دانشجوي كارشناسي  امورتربيتي 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392ساعت 16:57  توسط خانم صبوری  | 
توصیه هایی جهت روابط انسانی ازدیدگاه قرآن (سوره لقمان)

خداوند متعال در قرآن کریم آورده است که به لقمان حکمت عطافرموده اگردراین سوره دقت کنیم می بینیم که لقمان حکیم با توجه به این موهبت الهی در مقام مربی به فرزند ش پندهای حکیمانه ای راارائه کرده که می تواند هر انسان با عمل به آنها هم در برقراری ارتباط با سایرین موفق  با شد وهم سعادتمند گرددآنهاکه عبارتنداز:

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم مرداد 1392ساعت 12:11  توسط خانم صبوری  |